Trình hướng dẫn báo cáo

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Cách lập báo cáo mới

Bạn có thể thiết kế báo cáo CRM mới trong CRM > Báo cáo (Reports):

Nhấp vào Thêm báo cáo (Add Report) ở góc trên cùng bên phải:


Chọn mục CRM cho báo cáo mới – hiện tại, các báo cáo có thể được xây dựng cho khách hàng tiềm năng (Lead), giao dịch (Deal), sản phẩm (Products), hóa đơn (Invoices) hoặc hoạt động (Activities):


Trong Trình hướng dẫn Báo cáo (Report Wizard), đặt tên báo cáo mới, mô tả và điều kiện của báo cáo bằng nút Thêm (Add):

Thêm bộ lọc báo cáo – chúng sẽ giúp bạn giới hạn kết quả báo cáo theo các tham số đã chọn sau (ví dụ: tham số bổ sung đã được thêm vào báo cáo giao dịch tiêu chuẩn “giả định về ngày đóng cửa ” = “nhiều hơn hoặc bằng”):

Nếu bạn muốn xem biểu đồ trong Báo cáo của mình, bạn có thể chọn giữa các tùy chọn xem “tuyến tính” (linear), “thanh” (bar) hoặc “biểu đồ hình tròn” (Pie chart):

Bạn có thể đọc thêm về Báo cáo trong Khóa đào tạo của chúng tôi.

Thêm các trường tùy chỉnh vào các cột của báo cáo CRM

Hiện tại, chỉ các mục CRM tùy chỉnh các loại “chuỗi” (string) và “danh sách” (list) có thể được thêm vào các cột CRM. Bạn có thể thấy các trường tùy chỉnh có sẵn ở cuối danh sách các cột báo cáo:

Chia sẻ báo cáo với người dùng khác

Hiện tại, các mẫu báo cáo CRM tùy chỉnh (CRM reports templates) chỉ có sẵn cho người tạo của họ. Bản thân các báo cáo có thể được xuất sang file Excel và chia sẻ với những người dùng khác (bạn có thể tải tệp báo cáo CRM đã xuất lên thông báo Luồng hoạt động (Activity Stream) và chọn người nhận):

Thời kỳ báo cáo

Khoảng thời gian báo cáo là khoảng thời gian mà báo cáo sẽ được xây dựng. Báo cáo sẽ bao gồm tất cả các yếu tố (giao dịch (Deal), khách hàng tiềm năng (Lead)) đã hoạt động trong giai đoạn này.

Đó là, thỏa thuận (Deal) sẽ rơi vào báo cáo nếu:

– Đã được tạo, hoàn thành hoặc sửa đổi trong khoảng thời gian này. – Đã được hoàn thành từ lâu, nhưng có một trường hợp liên quan đến – cuộc gọi của khách hàng, thư từ của khách, bất kỳ hoạt động nào khác.
– Thỏa thuận đang được xử lý trong giai đoạn này, nhưng chưa hoàn thành, nghĩa là, thực sự đang trong giai đoạn làm việc.

Trong trường hợp như trong hình, tất cả các giao dịch sẽ được đưa vào báo cáo, ngoại trừ Thỏa thuận 5 (Deal 5) và Thỏa thuận 7 (Deal 7).

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 1190