Mobile app: Quản lý khoảng không quảng cáo

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Quản lý khoảng không quảng cáo có sẵn trong ứng dụng di động Bitrix24. Nó sẽ giúp bạn chấp nhận các sản phẩm mới từ một nhà cung cấp và ngay lập tức tính chúng trong hệ thống.

Chuyển đến Menu và nhấp vào Quản lý khoảng không quảng cáo.

stock_app.jpg

Hiện tại, bạn chỉ có thể làm việc với Ứng dụng dành cho thiết bị di động: nhận hàng và Ứng dụng dành cho thiết bị di động: điều chỉnh hàng trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Để làm việc với các Đơn hàng bán , Chuyển khoản và Xóa sổ, bạn cần chuyển đến phiên bản đầy đủ.

log_in_.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 13