Trò chuyện với tác vụ và gửi tin nhắn trò chuyện đến luồng hoạt động

You are here:
  • KB Home
  • Task
  • Trò chuyện với tác vụ và gửi tin nhắn trò chuyện đến luồng hoạt động
Thời gian đọc 1 phút

Sẽ không tuyệt vời khi chuyển đổi liên tục từ trò chuyện sang các tác vụ khi phù hợp?

Đáp ứng các tùy chọn trò chuyện trên Bitrix24 mới sẽ tăng năng suất của bạn và giúp đỡ các thói quen hàng ngày!

Trò chuyện với tác vụ

Bạn có thể dễ dàng tạo các tác vụ mới từ tin nhắn trò chuyện chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Hình 1: Tạo tác vụ từ khu vực trò chuyện

 

Liên kết tác vụ sẽ tự động xuất hiện bên trong trò chuyện.

Hình 2 ; Liên kết tác vụ xuất hiện trong khu vực trò chuyện

 

Bạn có thể thêm thời hạn, người tham gia, đính kèm tệp vào tác vụ này và thực hiện những việc khác trong tác vụ bạn đã tạo từ các phiên trò chuyện.

Điều quan trọng cần lưu ý là các tùy chọn này có sẵn trong tất cả các phần của Bitrix24 sử dụng trình nhắn tin của chúng tôi – không chỉ trò chuyện nội bộ, mà cả Kênh mở.

Gửi tin nhắn trò chuyện đến luồng hoạt động

Tương tự, bạn có thể tạo các bài đăng cho hoạt động mới từ các cuộc thảo luận trong khu vực trò chuyện

Hình 3 : Tạo bài đăng trong khu vực trò chuyện

Bài đăng sẽ tự động xuất hiện trong luồng hoạt động với các thành viên trò chuyện được thêm tự động dưới dạng người nhận bài đăng. Tiếp tục thảo luận trong luồng hoạt động, thêm nhóm, phòng ban, đính kèm tệp, v.v.

Hình 4: Bài đăng sẽ xuất hiện trong luồng hoạt động cùng các thành viên cuộc thảo luận

Điều quan trọng cần lưu ý là các tùy chọn này có sẵn trong tất cả các phần của Bitrix24 sử dụng trình nhắn tin của chúng tôi – không chỉ trò chuyện nội bộ, mà cả Kênh mở.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30