Gói người dùng

Thời gian đọc dưới 1 phút

Nếu bạn cần nhiều người dùng hơn mức cho phép của phiên bản đã chọn (bạn đã mua hoặc định mua), bạn cần nâng cấp lên phiên bản sản phẩm tiếp theo để mở rộng số lượng ghế người dùng.

Chi phí nâng cấp là sự khác biệt giữa phiên bản nguồn và phiên bản đích.

Mỗi phiên bản hiện đi kèm với một gói người dùng nhất định bao gồm:

Doanh nghiệp (Phiên bản BizPace cũ)

  • 50 người dùng – $ 2,990 
  • 100 người dùng – $ 4,990 
  • 250 người dùng – $ 8,990 
  • 500 người dùng – $ 14,990 

Enterprise (BizPace Enterprise Edition trước đây)

  • 1000users – $ 24.990 
  • 5000users – $ 44.990 
  • Người dùng không giới hạn – $ 59,990
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 9