Create CRM + Online Store

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tạo CRM + Cửa hàng trực tuyến

 

Author: Vera Kuchumova

 

Chuyển đến phần Trung tâm liên hệ và nhấp vào biểu tượng CRM + Cửa hàng trực tuyến.

Nhấp vào Tạo cửa hàng trực tuyến của bạn chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Điền rõ địa chỉ, tên cửa hàng và số điện thoại để khách hàng có thể liên hệ với bạn.

⊗Dữ liệu này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào sau khi đã hoàn thành tạo  cửa hàng.

Cửa hàng sẽ được tạo ra với các sản phẩm demo. Bạn sẽ có thể xóa sản phẩm demo sau đó và tải lên các sản phẩm của riêng bạn. Để xem các sản phẩm trong danh mục, hãy nhấp vào Xem Sản phẩm.

Kiểm tra cửa hàng của bạn hoạt động như thế nào.

Quét mã QR bằng thiết bị của bạn.

Thực hiện đặt hàng thử nghiệm trong cửa hàng. Chọn sản phẩm, nhấp vào nút Mua ngay, thêm vào giỏ hàng và nhấp vào Thanh toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điền đúng thông tin liên hệ của bạn và nhấp vào nút Đặt hàng ngay.

Đơn hàng đã được đặt. Đây là bước cuối cùng trong quá trình thiết lập cửa hàng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 171