Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM nếu người đó đã bị sa thải

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Nếu một nhân viên bị sa thải, bạn cần thay đổi người chịu trách nhiệm về các yếu tố CRM mà anh ấy / cô ấy đã chịu trách nhiệm.

θ Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi người chịu trách nhiệm trước khi sa thải một nhân viên. Bạn có thể đọc thêm trong bài – Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM. Nếu bạn đã sa thải một nhân viên, bạn không thể chọn anh ấy / cô ấy trong bộ lọc. Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể thay đổi người chịu trách nhiệm, nhưng sẽ khó khăn hơn một chút.

Có hai cách để làm điều đó.

Tạm thời thuê lại một nhân viên

Đây là cách dễ dàng nhất. Trong Bitrix24, bạn không thể xóa hoàn toàn một nhân viên. Nhờ đó, bạn có thể thuê lại anh ấy / cô ấy bất cứ lúc nào. Đừng lo lắng, nhân viên bị sa thải sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào rằng anh ấy / cô ấy được thuê lại, vì vậy rủi ro liên quan đến bảo mật dữ liệu của bạn là tối thiểu. Hãy nhớ sa thải anh ấy / cô ấy một lần nữa khi bạn thay đổi xong người chịu trách nhiệm về các yếu tố CRM.

Để thuê lại một nhân viên bị sa thải, hãy chuyển đến phần Nhân viên> nhấp vào tab Nhân viên> nhấp vào thanh tìm kiếm> áp dụng bộ lọc Những người bị sa thải> nhấp vào nút Tìm kiếm.

Nhấp vào nút hamburger> Thuê.

Tiếp theo, chuyển đến phần CRM và thay đổi người chịu trách nhiệm.

Tìm các yếu tố CRM cần thiết bằng thanh tìm kiếm

Bạn không thể chọn nhân viên bị sa thải trong bộ lọc, nhưng bạn có thể nhập họ hoặc tên của họ vào thanh tìm kiếm và xem các yếu tố được đề cập đến nhân viên bị sa thải.

Để làm điều đó, hãy chuyển sang chế độ xem danh sách các yếu tố CRM cần thiết.

Xóa bộ lọc và nhập tên nhân viên bị sa thải. Bạn sẽ thấy các yếu tố CRM mà anh ấy / cô ấy chịu trách nhiệm.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 23