Kết nối trang web Bitrix24.Sites của bạn hoặc Cửa hàng trực tuyến Bitrix24 với miền của riêng bạn

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

⊗ Lưu ý:

 • Không sử dụng từ bitrix trong tên miền của riêng bạn.
 • Trang web và Cửa hàng trực tuyến Bitrix24 không hỗ trợ các miền sử dụng ủy quyền DNS của CloudFlare. Proxy phải được vô hiệu hóa.

Bạn có thể kết nối trang web của bạn với tên miền của riêng bạn trong một vài cú nhấp chuột. Chỉ cần làm theo các bước sau:

 • Mở trang web —> Hành động —> Cấu hình trang web

 • Nhấp vào Sử dụng miền của riêng bạn.

 • Nhập tên miền của bạn vào trường Tên miền

 • Bây giờ bạn cần cấu hình công ty đăng ký tên miền.

Đối với tên miền cấp ba trở lên

Để thay đổi địa chỉ (ví dụ: thành landing.mysite.com), bạn cần thêm thông tin sau vào công ty đăng ký DNS:

Đối với các tên miền cấp hai

Để thay đổi địa chỉ (ví dụ: thành site.com), bạn cần thêm thông tin sau vào công ty đăng ký DNS:

Bạn cần sử dụng địa chỉ IP rõ ràng, tùy thuộc vào vùng tài khoản Bitrix24 của bạn, nơi trang web của bạn được tạo. IP này sẽ được hiển thị trong bảng bên dưới trường Tên miền.

⊗ Lưu ý: Hãy cẩn thận khi thêm thông tin vào đăng ký DNS. Không nên có bất kỳ bản ghi A, AAAA, CNAME nào cho miền được kết nối, ngoại trừ những bản ghi được phát hành khi tên miền được kết nối với Bitrix24.Sites. Khi thêm bản ghi CNAME, hãy đảm bảo có một dấu chấm ở cuối:

lb.bitrix24.site.

Nếu nó không hoạt động, hãy thử thêm bản ghi CNAME mà không có dấu chấm ở cuối, vì một số nhà cung cấp không yêu cầu.

Có thể có sự chậm trễ trong việc thay đổi địa chỉ trang web của bạn, vì nhà đăng ký tên miền cần thời gian để xử lý dữ liệu mới. Thông thường, nó xảy ra trong thời gian không, nhưng trong một số trường hợp, có thể mất một vài giờ. Chứng chỉ SSL được tự động gia hạn khoảng 20 ngày trước ngày hết hạn.

Xong! Xuất bản trang web của bạn với một địa chỉ mới!

Cách chỉnh sửa hồ sơ tài nguyên miền

Quá trình chỉnh sửa bản ghi tài nguyên miền phụ thuộc vào công ty đăng ký tên miền của bạn. Ngoài ra, bạn có thể cần sử dụng một số dịch vụ bổ sung để quản lý miền. Vui lòng liên hệ với công ty đăng ký tên miền của bạn để làm rõ vấn đề này.

Nhấp vào DNS nâng cao —> Thêm bản ghi mới để thêm bản ghi A và CNAME.

 • GoDaddy (https://godaddy.com)
  Mở Miền> nhấp vào nút menu và nhấp vào Quản lý DNS.

Nhấp vào Thêm để thêm bản ghi A và CNAME.

 • Internet.bs (https://iNETbs.net/)
  Chọn tên miền cần thiết và nhấp vào Quản lý DNS.

Nhấp vào các nút tương ứng để thêm bản ghi A và CNAME.

⊗ Lưu ý: Khi thêm bản ghi CNAME, hãy đảm bảo có một dấu chấm ở cuối:

lb.bitrix24.site.
Có thể mất đến 48 giờ để áp dụng các thay đổi đối với bản ghi tài nguyên DNS.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 426