Thúc đẩy trang web

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Hình ảnh và video là một phần rất quan trọng trong nội dung của một trang web. Nhưng nếu những hình ảnh hoặc video này lớn, nó có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải trang web. Đôi khi, do tốc độ tải chậm, người dùng phải đợi cho đến khi tất cả nội dung được tải và hiển thị trên trang web. Để tránh trường hợp như vậy, hãy bật tùy chọn Thúc đẩy trang.

Để làm điều đó, hãy chuyển đến phần Trang web> chọn một trang web bạn muốn tăng cường> nhấp vào Hành động> Định cấu hình trang web> Khác> bật tùy chọn trong phần Thúc đẩy trang web.

Tối ưu hóa thời gian tải trang

Tốc độ tải trang là một khía cạnh quan trọng của việc tối ưu hóa trang web. Khi tải một trang web chưa được tối ưu hóa, trước tiên, trình duyệt sẽ tải tất cả các chức năng của trang web đó và chỉ sau đó mới bắt đầu tạo hình ảnh của trang web cho người dùng. Trong quá trình tải trang web, người dùng nhìn thấy màn hình trắng.

Nếu bạn bật tùy chọn Tối ưu hóa thời gian tải trang, các tập lệnh sẽ được tải dần dần, không phải tất cả cùng một lúc. Người dùng có thể xem văn bản ngay lập tức và chỉ khi đó tất cả các phần tử mới được tải.

Sử dụng tải hình ảnh lười 

Nếu có nhiều hình ảnh trên trang web, tốt hơn nên tải chúng khi cần thiết. Thông thường, người dùng không đợi cho đến khi tất cả các phần tử được tải và rời khỏi trang. Khi tùy chọn Sử dụng tải hình ảnh lười được bật, hình ảnh không được tải ngay lập tức khi người dùng mở trang mà được tải ngay trước khi cần. Đầu tiên, các hình ảnh trên màn hình của người dùng sẽ được tải, các hình ảnh khác sẽ được tải sau đó.

Tùy chọn này cải thiện hiệu suất trang web và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên thiết bị của người dùng. Nó rất quan trọng đối với người dùng có kết nối Internet chậm và những người sử dụng thiết bị di động.

Cách đảm bảo rằng trang web của bạn đã được thúc đẩy

Trước tiên, hãy kiểm tra tốc độ tải trang web của bạn trước khi bật các tùy chọn tăng cường trang web. Sau đó, kích hoạt các tùy chọn này, xuất bản lại trang web để áp dụng các thay đổi và kiểm tra lại tốc độ tải.

Bạn có thể phân tích tốc độ bằng cách sử dụng các dịch vụ đặc biệt: PageSpeed ​​Insights , GTmetrix , Pingdom Tools , Uptrends , WebPageTest .

Trước khi bật các tùy chọn thúc đẩy trang web

Sau khi bật các tùy chọn thúc đẩy trang web

θ Nếu bạn chỉ sử dụng PageSpeed ​​Insights, hãy nhớ rằng các thuật toán của họ có thể đánh giá thấp hiệu suất trang web. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một số dịch vụ để có kết quả chính xác nhất.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 15