Cài đặt ứng dụng di động

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể tìm thấy phần Cài đặt trong tab Menu của menu dưới cùng.

settings.jpg

Cài đặt ứng dụng

app_settings.jpg

Bật thông báo đẩy trên điện thoại di động của bạn để bạn không bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng.

Tùy chỉnh Trò chuyện : lịch sử trò chuyện, video tự động phát và màu nền.

Menu dưới cùng được đặt theo mặc định cho tất cả người dùng, nhưng bạn có thể thay đổi nó.

Trong Cài đặt khác , bạn có thể tăng / giảm khoảng thời gian thông báo và định cấu hình khả năng mời người dùng mới của nhân viên.

Cài đặt thiết bị

device_settings.jpg

Trong phần Cài đặt Bitrix24 , bạn có thể thay đổi ngôn ngữ và thiết lập các mục để tiết kiệm điện năng.

Trong phần Đồng bộ hóa , bạn có thể đồng bộ hóa lịch di động và danh bạ của mình với ứng dụng Bitrix24.

Đọc thêm trong các bài viết: Đồng bộ hóa lịch Bitrix24 với iPhone và Đồng bộ hóa lịch Bitrix24 với thiết bị Android 

Phần Bộ nhớ cho phép bạn xóa bộ nhớ cache của ứng dụng / hình ảnh và xóa dữ liệu.

Bạn có thể thay đổi chất lượng video được gửi tới cuộc trò chuyện và nguồn cấp dữ liệu trong phần Tệp.

Chọn âm thanh cho Thông báo đẩy của bạn và cấp Quyền cho Máy ảnh, Micrô và Bộ nhớ.

Gửi nhật ký cuộc gọi và hệ thống trong phần Debug .

Ngoài ra, hãy xem phiên bản Ứng dụng và WebView trong các phần cuối cùng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16