Cách làm việc với menu chính của Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

 

Tác giả: Andrey Glushkov

 

Menu chính của Bitrix24 cho phép bạn truy cập các công cụ chính của Bitrix24 chỉ bằng một cú nhấp chuột. Theo mặc định, menu chính của Bitrix24 được hiển thị ở dạng xem nhỏ gọn.

Để mở rộng menu, chỉ cần di chuyển con trỏ đến nút menu.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ menu đầy đủ và nhỏ gọn bằng cách nhấp vào nút menu.

Thay đổi công cụ chính

Thứ tự của các mục trong menu phụ thuộc vào thứ đã được chọn làm công cụ chính. Bạn có thể thay đổi công cụ chính bằng cách nhấp vào menu Định cấu hình> Thay đổi công cụ chính.

Chọn công cụ chính và tất cả các mục menu liên quan đến công cụ này sẽ nằm ở đầu menu chính.

Tất cả các mục menu khác sẽ được ẩn dưới nút More. Bạn có thể kéo-thả bất kỳ mục menu nào.

Sơ đồ trang web

Để xem tất cả các công cụ có sẵn trong Bitrix24 của bạn, hãy nhấp vào nút Sơ đồ trang web.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 42