Tăng doanh số

Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Tìm kiếm khách hàng mới là một nhiệm vụ phức tạp đối với bất kỳ doanh nghiệp nào và điều quan trọng là phải làm việc với tệp khách hàng của bạn. Bitrix24 cung cấp cho bạn một công cụ giúp bạn tăng doanh số từ lượng khách hàng hiện tại – Sales Boost.

Hình 1: Sales Boost

Nó hoạt động thế nào

Tăng doanh số tạo ra lại sự quan tâm của khách hàng tiềm năng và giao dịch tự động.

Ví dụ, có một trường âm nhạc có guitar, trống và học hát. Trường âm nhạc này đang tổ chức lớp học cao cấp với một tay guitar nổi tiếng thế giới Dave Murdye. Vì vậy, mục tiêu là bán vé cho sự kiện này cho tất cả sinh viên guitar.

Chúng tôi đã tạo thỏa thuận + liên hệ cho từng sinh viên và thêm trường “Bài học” tùy chỉnh vào biểu mẫu thỏa thuận trong ví dụ này.

Hình 2.1: Hướng dẫn Sales Boost

Bây giờ là lúc sử dụng Sales Boost. Chuyển đến CRM Marketing> Repeat deals.

Hình 2.2: Hướng dẫn Sales Boost

Trước hết, tạo một phân đoạn mới.

Hình 2.3: Hướng dẫn Sales Boost

Bạn cần sinh viên guitar, vì vậy hãy sử dụng bộ lọc và chọn Guitar trong trường Lesson.

Hình 2.3: Hướng dẫn Sales Boost

Lưu phân đoạn này, ghi rõ dòng New Deal Name và gán người chịu trách nhiệm trong trường Assign to. Bạn cũng có thể đánh dấu tuỳ chọn Chỉ sử dụng những nhân viên đã bấm giờ và không nghỉ (Use only employees who have clocked in and not on break)

Hình 2.4: Hướng dẫn Sales Boost

Thêm phần mô tả nhiệm . Nhiệm vụ này sẽ được hiển thị dưới dạng một nhận xét trong mẫu thỏa thuận.

Hình 2.5: Hướng dẫn Sales Boost

Nhấp vào Save và bắt đầu Tăng doanh số.

Hình 2.6: Hướng dẫn Sales Boost

Xong! Bitrix24 sẽ tạo ra các giao dịch lặp lại với một nhận xét cho người chịu trách nhiệm.

Hình 2.7: Hướng dẫn Sales Boost

Truy cập CRM Marketing> Sales Boost để kiểm tra trạng thái tăng doanh số.

Hình 2.8: Hướng dẫn Sales Boost
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 42