Tính năng tác vụ bổ sung

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Có các tính năng tác vụ bổ sung giúp làm việc với các tác vụ dễ dàng hơn. Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về một số trong số họ:

Làm thế nào để xem tất cả các tác vụ mà mình tham gia?

Nhấp vào tác vụ

Hình 1: Vào danh sách tác vụ

Trong phần Tất cả , bạn có thể xem tất cả các tác vụ mà bạn tham gia. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các bộ lọc nhanh ở trên cùng – Đang thực hiện , Hỗ trợ , Đặt theo tôi và Theo dõi để xem các tác vụ tùy thuộc vào vai trò của bạn (Người chịu trách nhiệm, Người tham gia , Người tạo hoặc Người quan sát).

Hình 2:: Vào bộ lọc nhanh để tìm tác vụ

Làm cách nào để xem tất cả các tác vụ được tạo trong Bitrix24 của mình?

Quản trị viên và người đứng đầu công ty có thể xem tất cả các tác vụ được tạo bởi bất kỳ người dùng nào. Chỉ cần sử dụng một bộ lọc được cấu hình cụ thể. Nhấp vào Nhiệm vụ> Tất cả> nhấp vào Thanh tìm kiếmThêm trường> Tham số tác vụ > chọn Hiển thị tác vụ tôi không tham gia tùy chọn và nhấp vào Tìm kiếm .

Hình 3: Tìm kiếm tác vụ mà không phải mình tạo

Quản trị viên cũng có thể xem các tác vụ của người dùng bằng cách mở trang hồ sơ của anh ấy hoặc cô ấy trong phần Nhiệm vụ .

Một giám sát viên của bộ phận cũng có thể xem các nhiệm vụ của cấp dưới của mình trong phần Giám sát .

Hình 4: Xem tác vụ của nhân viên dưới quyển

Màu sác khác nhau trong tác vụ có ý nghĩa là?

Màu sắc khác nhau của tên tác vụ được sử dụng cho các trạng thái khác nhau của tác vụ:

  • Màu xanh lá cây – tác vụ đã được chỉ định, nhưng chưa được xem;
  • Màu đen – tác vụ đã được phân công và xem; không được hoàn thành, hoãn lại, chờ xem xét, quá hạn hoặc gần như quá hạn;
  • Màu đỏ – tác vụ đã quá hạn;
  • Màu xám – tác vụ được hoãn lại hoặc hoàn thành (nếu tác vụ được hoàn thành, tên của nó được đánh qua)
  • Màu cam – tác vụ đang chờ xem xét;
  • Màu xanh lam – tác vụ gần như đã quá hạn (còn ít hơn 24 giờ trước thời hạn tác vụ).

Làm thế nào để thay đổi người có trách nhiệm với nhiều tác vụ?

Những hành động này có thể được thực hiện bởi quản trị viên hoặc người giám sát.

Khi một người có trách nhiệm đang trong kỳ nghỉ hoặc bị sa thải, bạn cần giao tác vụ của nhân viên này cho người khác.

Chỉ cần mở trang hồ sơ của nhân viên này> bấm vào Tác vụ > chọn tác vụ mà bạn muốn giao cho nhân viên khác> chọn Thay đổi người có trách nhiệm trong danh sách các hành động nhóm có sẵn> chọn người có trách nhiệm mới> bấm Áp dụng .

Hình 5: Thay đổi người chịu trách nhiệm với tác vụ

Làm thế nào để đính kèm tệp tin vào một tác vụ?

Bạn có thể đính kèm tệp vào một tác vụ bằng cách nhấp vào nút tương ứng khi tạo tác vụ.

Hình 6: Đính kèm tệp khi tạo tác vụ

Ngoài ra, bạn có thể đính kèm tập tin vào bình luận của bạn khi làm việc.

Hình 7: Đính kèm tệp trong phần bình luận

Làm thế nào người tạo tác vụ có thể hoàn thành tác vụ?

Người tạo tác vụ có thể chấm điểm tác vụ đã hoàn thành bằng cách sử dụng một trường đặc biệt trong cửa sổ tác vụ.

Hình 8: Chấm điểm cho tác vụ

Ngoài ra, nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cột Điểm trong danh sách nhiệm vụ

Hình 9: Chấm điểm cho tác vụ bằng cột Điểm ở ngoài
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 395