Thay đổi thành biểu mẫu yếu tố CRM mới

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Chúng tôi đã thiết kế một biểu mẫu yếu tố CRM mới cho Bitrix24 CRM (giao dịch (Deals), Khách hàng tiềm năng (Leads), liên hệ (Contact) và công ty (Companies)).

Bây giờ tất cả các tài khoản Bitrix24 đều sử dụng biểu mẫu này theo mặc định.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những lợi ích chính của mẫu yếu tố CRM mới.

Đọc thêm về mẫu yếu tố CRM trong bài viết – Mẫu yếu tố CRM.

Lượt xem (View)

Mẫu phần tử CRM trước đây chỉ có sẵn dưới dạng một trang web riêng.

newform1
Bây giờ biểu mẫu phần tử CRM mở dưới dạng thanh trượt. Có thể đóng nó bằng cách nhấp vào nút Đóng hoặc nhấp bên ngoài biểu mẫu phần tử CRM. Khi bạn đóng biểu mẫu phần tử CRM, bạn sẽ nhận được danh sách các phần tử CRM tương ứng.

newform2

Luồng, hoạt động và bình luận (Stream, activities và comments)

Luồng và các hoạt động đã từng là 2 Tab riêng.

newform3
Bây giờ cả 2 được đặt tại cùng một nơi bên phải.

newform4
Bạn có thể để lại bình luận, lên kế hoạch cho các hoạt động mới và thậm chí mời đồng nghiệp của mình vào một cuộc trò chuyện đặc biệt.

Chỉnh sửa và thêm các trường

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm thông tin mới trong chế độ Chỉnh sửa.

newform5
Bây giờ không bạn không cần phải làm điều đó. Bạn bấm vào trường và nhập các giá trị mới!

newform6
Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng thêm các lĩnh vực mới. Chỉ cần nhấp vào nút Thêm trường (Add field).

newform7

Làm thế nào để chuyển sang dạng cũ?

Nhấp vào CRM > Cài đặt > Cài đặt khác > tắt thanh trượt Sử dụng trong bản ghi CRM để xem và chỉnh sửa tùy chọn.

old1

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 27