Khách hàng đóng góp doanh thu lớn nhất trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Báo cáo khách hàng doanh thu hàng đầu (Top Grossing clients report) cho thấy khách hàng có tổng số giao dịch thành công cao nhất. Dữ liệu từ báo cáo này có thể hữu ích, ví dụ, khi tạo chương trình khách hàng thân thiết hoặc thực hiện giảm giá cá nhân.

Các khách hàng có tổng số lượng giao dịch giành được cao nhất trong kỳ báo cáo sẽ nhận được báo cáo này.

Đọc thêm trong bài viết – Thời gian báo cáo trong CRM.

Nhấp vào CRM Analytics > Khách hàng > Khách hàng có doanh thu cao nhất (CRM Analytics > Clients > Top Grossing clients).

topgrossing1

Di chuột qua một trong các cột để xem số liệu thống kê của khách hàng về các giao dịch.

topgrossing3

Trong bảng giao dịch khách hàng doanh thu hàng đầu, bạn có thể xem các thông tin sau:

  • Khách hàng (Client) – tên của một cá nhân hoặc của một công ty;
  • Tổng số giao dịch (Total deals) – số lượng giao dịch trong kỳ báo cáo;
  • Thắng (Won) – số lượng giao dịch thành công;
  • Giá trị (Value) – tổng số lượng giao dịch giành được;
  • Chuyển đổi (Conversion) – tỷ lệ phần trăm của giao dịch giành được.

topgrossing2

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 43