Cập nhật ứng dụng di động Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 trong AppleAppStore hoặc Google Play.

Các tab mới

Có các tab đặc biệt để điều hướng nhanh đến tùy chọn mong muốn.

Chúng đã được thêm vào các phần Trò chuyện và Cuộc gọi , Nhiệm vụ và Dự án , và Cộng tác .

Các tab sẽ cho phép bạn chuyển sang các phần phụ được sử dụng thường xuyên nhanh hơn.

mobile_menu.jpg mobile_menu_.jpg

Tạo một dự án

Bạn có thể tạo dự án trong ứng dụng dành cho thiết bị di động và mời đồng nghiệp tham gia.

project.jpg project_type.jpg

Cải thiện tìm kiếm

Tìm kiếm trong phiên bản di động đã được tối ưu hóa:

  • Tìm kiếm tìm kiếm cả cuộc trò chuyện và nhân viên cùng một lúc, không cần chuyển đổi giữa các tab.
  • Tốc độ tìm kiếm nhân viên và các cuộc trò chuyện đã tăng lên.
  • Tìm kiếm hoạt động theo bất kỳ phần nào của tên nhân viên, cũng như theo chức vụ.
search.jpg search_bar.jpg

Đăng nhập bằng mã QR

Tại trang đăng nhập Bitrix24, nhấp vào nút Đăng nhập qua QR và quét mã QR trong ứng dụng di động.

log_in.jpg scan.jpg

Đọc thêm trong bài viết Đăng nhập bằng mã QR .

Gửi tin nhắn

Tất cả các tin nhắn được đảm bảo sẽ được gửi ngay cả khi mất mạng hoặc khởi động lại ứng dụng Bitrix24 dành cho thiết bị di động. Sẽ không cần phải viết lại chúng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7