Xóa ứng dụng Bitrix24 Desktop trên MacOs

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Nếu bạn cố gắng xóa ứng dụng Bitrix24 Desktop trên MacOS, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

macos1.png

Trong trường hợp này, bạn cần tắt tiện ích mở rộng Bitrix24 trong tùy chọn hệ thống.

Làm thế nào để làm điều đó?

Mở Tùy chọn Hệ thống .

macos2.png

Nhấp vào Tiện ích mở rộng .

macos3.png

Tắt tiện ích mở rộng Bitrix24.

macos4.png

Bây giờ bạn có thể xóa ứng dụng Bitrix24 Desktop.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 36