Kết nối tài khoản ứng dụng dành cho điện thoại bằng mã QR

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể dễ dàng kết nối ứng dụng di động Bitrix24 mà không cần đăng nhập và mật khẩu nếu bạn đã được ủy quyền trong phiên bản web hoặc trong ứng dụng Bitrix24 dành cho Win và Mac.

Mở tiện ích người dùng và nhấp vào Hiển thị mã QR .

phone-login.jpg

Quét mã QR bằng máy ảnh di động của bạn.

scan_code.jpg
Không hiển thị mã này cho bất kỳ ai, vì nó có thông tin đăng nhập của tài khoản của bạn.

Bạn sẽ được tự động cấp quyền trong tài khoản của mình trong ứng dụng Bitrix24 dành cho thiết bị di động.

Để ủy quyền trong ứng dụng di động Bitrix24, trước tiên bạn nên cài đặt nó. Một số thiết bị Android có thể không nhận dạng đúng mã QR. Nếu bạn không thể đăng nhập vào ứng dụng di động Bitrix24, hãy sử dụng một ứng dụng đặc biệt để quét mã QR.Nếu không có các dịch vụ của Google trên thiết bị di động của bạn, có thể có một số hạn chế trong ứng dụng di động Bitrix24.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 155