Thêm thông điệp vào Activity Stream

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Luồng hoạt động (Activity stream) là công cụ chính để tương tác giữa các nhân viên sử dụng Bitrix24 của bạn. Nhân viên có thể thêm tin nhắn vào Luồng hoạt động, để lại nhận xét cho những tin nhắn này, ….

Chọn hình thức tin nhắn

Trước hết, bạn cần chọn loại thông báo bạn sẽ thêm vào Luồng hoạt động.

Chọn Tin nhắn (Message).

Đọc thêm về các loại thông báo Luồng hoạt động khác trong bài viết – Huy hiệu tri ân & thông báo.

Chỉ định chủ đề và văn bản tin nhắn

Chủ đề tin nhắn không phải là bắt buộc, nhưng đồng nghiệp của bạn có nhiều khả năng sẽ chú ý đến tin nhắn có chủ đề hơn.

Nếu bạn muốn chỉ định chủ đề tin nhắn, hãy nhấp vào nút Chủ đề ở góc dưới cùng bên phải và nhập chủ đề tin nhắn vào trường tương ứng.

Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa Trực quan (Visual editor) để chỉnh sửa định dạng tin nhắn.

Bạn có thể đính kèm tệp và hình ảnh vào thư của mình bằng cách nhấp vào nút Tải tệp lên. Bạn có một số tùy chọn để lựa chọn: tải lên tệp / hình ảnh từ PC của mình, chọn tài liệu từ Bitrix24 Drive hoặc ổ đĩa ngoài hoặc tạo tài liệu mới:

Ngoài ra, bạn có thể thêm liên kết, văn bản trích dẫn hoặc đề cập đến một người dùng.

Thêm thẻ (Add tags)

Để thêm thẻ vào tin nhắn của bạn, hãy nhấp vào nút #> Thêm (Add more)> chỉ định thẻ bạn muốn thêm > nhấp vào Thêm (Add).

Điều đặc biệt quan trọng là phải thêm thẻ nếu có nhiều thông báo trong Luồng hoạt động và bạn cần nhanh chóng tìm thấy một thông báo cụ thể.

Chọn người nhận (Select recipients)

Tin nhắn có thể được gửi đến tất cả nhân viên cùng một lúc, đến (các) nhóm làm việc, (các) bộ phận cụ thể, đến (các) nhân viên đã chọn hoặc thậm chí cho người dùng bên ngoài. Người nhận tin nhắn sẽ thấy bài đăng của bạn trong Luồng hoạt động của họ. Để thêm người nhận mới, hãy nhấp vào nút Thêm người khác và chọn người dùng / bộ phận.

Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi

Bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn của mình bằng cách nhấp vào Thêm > Chỉnh sửa.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 216