Cách sử dụng thẻ tiêu đề

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Các thẻ h1, h2, h3, h4 và h5 được sử dụng để cấu trúc trang của bạn. Việc sử dụng các thẻ này giúp các công cụ tìm kiếm “hiểu” nội dung của trang web, điều này có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn.

Tiêu đề h1 là tiêu đề quan trọng nhất. Thông thường, nó chứa chủ đề chính của trang web.

θ Trong Bitrix24.Sites, các tiêu đề của khối được gắn thẻ theo mặc định, nhưng không có thẻ h1. Bạn cần thêm nó bằng tay. Bitrix24 thực sự khuyên bạn chỉ nên sử dụng một thẻ h1 cho mỗi trang web.

Cách thêm thẻ h1

Bạn có thể chọn một thẻ cho mỗi khối với tiêu đề văn bản. Nhấp vào tiêu đề khối và chọn thẻ h1.

θ Thẻ h1 không ảnh hưởng đến sự xuất hiện của khối, nó được sử dụng để cấu trúc trang web.

Khuyến nghị:

  • Chúng tôi thực sự khuyên bạn chỉ nên sử dụng một thẻ h1 cho mỗi trang web.
  • Thẻ h1 chỉ nên chứa văn bản.
  • Thêm từ khóa vào thẻ h1 để xếp hạng trang web của bạn cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Hãy nhớ rằng nó không nên chỉ là những từ khóa được phân tách bằng dấu phẩy, mà nó phải là một văn bản có thể đọc được.
  • Thẻ h1 không được giống với tiêu đề trang web. Không sao chép tiêu đề trang khi thêm thẻ h1.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 58