Delete CRM elements

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Có một số cách để xóa các thành phần trong Bitrix24 CRM. Ví dụ: hãy xem xét các tùy chọn để xóa khách hàng tiềm năng.

Trong chế độ xem Kanban, bạn có thể xóa các thành phần bằng cách sử dụng kéo và thả.

Delete CRM elements
Delete CRM elements

Hoặc chỉ cần chọn một số yếu tố và nhấp vào Delete.

Delete CRM elements
Delete CRM elements

Nó hoạt động theo cách tương tự trong chế độ xem danh sách – bạn cần chọn các yếu tốcần xóa và nhấp vào Delete.

Delete CRM elements
Delete CRM elements

Ngoài ra, bạn có thể xóa một phần tử bằng cách mở biểu mẫu của nó > nhấp vào nút bánh răng> Delete.

Delete CRM elements
Delete CRM elements

Khi nào tôi cần xóa các yếu tố CRM?

Lưu ý: Các yếu tố CRM đã xóa không được thêm vào báo cáo phân tích CRM, vì vậy hãy cẩn thận và chỉ xóa các yếu tố CRM khi bạn chắc chắn về nó. Ví dụ: xóa phần tử CRM nếu nó được tạo ngẫu nhiên.

Nếu khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận có chứa thư rác, bạn có thể thêm nó vào danh sách ngoại lệ. Các cuộc gọi hoặc email từ các số điện thoại hoặc địa chỉ email này sẽ không được thêm vào CRM nữa.

Nếu bạn đã mất một thỏa thuận hoặc khách hàng tiềm năng vì một số lý do, đừng xóa nó. Trong trường hợp này, bạn cần chuyển nó đến giai đoạn cuối (trạng thái) không thành công để có được một báo cáo chính xác và phân tích sự thất bại.

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 345