Cách tiếp cận mới đối với danh mục sản phẩm

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

 

Tác giả: Andrey Glushkov

 

Chúng tôi đã sửa đổi công việc với danh mục sản phẩm. Giờ đây, sẽ dễ dàng hơn với bạn cho việc thêm các sản phẩm mới, xây dựng cấu trúc danh mục của riêng bạn, v.v. 

Đọc thêm thông tin trong bài viết Tổ chức danh mục thương mại.

Làm việc với các sản phẩm trở nên dễ dàng hơn

Ví dụ: bạn cần chỉnh sửa số lượng trong kho và giá cho 50 sản phẩm. Trước bản cập nhật này, cần phải mở từng thẻ sản phẩm và thay đổi từng thông số cho từng sản phẩm. Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa một vài sản phẩm và thông số của chúng bằng cách chỉ cần đánh dấu vào chúng và nhấp vào “Chỉnh sửa”.

Đọc thêm thông tin trong bài viết Làm việc với lưới sản phẩm.

Thêm và chỉnh sửa sản phẩm trong một vài cú nhấp chuột

Bạn có thể thêm sản phẩm mới với mô tả ngắn gọn, chỉ định giá sản phẩm và tất cả các thông số cần thiết. Không cần tạo cấu trúc phức tạp của các phần sản phẩm. Chỉ cần điền vào biểu mẫu đơn giản và sản phẩm sẽ được thêm vào danh mục.

Đọc thêm thông tin trong bài viết Thêm sản phẩm vào danh mục.

Thêm các biến thể sản phẩm

Khi thêm một sản phẩm vào danh mục, bạn có thể thêm một số biến thể của sản phẩm này. Ví dụ: bạn có thể thêm các thuộc tính biến thể như màu sắc, kích thước, thương hiệu, v.v.

Đọc thêm thông tin trong bài viết Cách hoạt động với các biến thể sản phẩm đã thay đổi như thế nào.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 31