Đăng nhập bằng mạng xã hội

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi bạn lần đầu tiên đến với trang web Bitrix24 , bạn có thể đăng ký Bitrix24 mới bằng địa chỉ email / số điện thoại của bạn hoặc với sự trợ giúp của một trong các mạng xã hội của bạn.

social1.jpg

Sau đó, bạn sẽ có thể đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng mạng xã hội tương ứng.

Cách thêm địa chỉ email vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của tôi

Sau đó, bạn có thể thêm địa chỉ email vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình (ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng địa chỉ email của mình làm thông tin đăng nhập). Đây là cách:

 1. Truy cập Mạng Bitrix24 > đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội bạn đã sử dụng trong quá trình đăng ký. Nếu bạn không nhớ mình đã sử dụng mạng xã hội nào hoặc nếu ủy quyền không thành công, vui lòng gửi email cho chúng tôi kèm theo thông tin chi tiết.
  social2.jpg
 2. Nhấp vào Kết nối email .
  social3.jpg
 3. Nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu. Sau đó, mở hộp thư đến của bạn> tìm thư xác nhận> xác nhận địa chỉ email. Địa chỉ email của bạn được kết nối với hồ sơ Mạng Bitrix24 của bạn.

  social4.jpg

Bây giờ bạn có thể sử dụng địa chỉ email này làm thông tin đăng nhập Bitrix24 của mình.

Bạn có thể thay đổi thông tin đăng nhập và mật khẩu Bitrix24 của mình sau này. Đọc thêm trong bài viết – Thay đổi thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu Bitrix24 của tôi .

Cách ngắt kết nối tài khoản mạng xã hội khỏi Bitrix24 Network Profile

Bạn có thể đăng nhập cả email và mạng xã hội hoặc xóa mạng xã hội đã kết nối. Để ngắt kết nối tài khoản mạng xã hội, trước tiên hãy thêm địa chỉ email của bạn (đọc ở trên) và thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Hồ sơ mạng Bitrix24 của bạn .
 2. Nhấp vào Ngắt kết nối trong phần Đăng nhập xã hội

  social5.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 10