Bán hàng thông minh trên Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Sales Intelligence giúp đánh giá kênh tiếp thị nào hoạt động tốt nhất và đáng đồng tiền bỏ ra.

Lưu ý: Sales Intelligence có sẵn cho các thuê bao gói Standard và Professional .

1. Năm công cụ CRM

CRM hiện đại không chỉ hoạt động với khách hàng tiềm năng và giao dịch, mà đó là một bộ công cụ. Dưới đây là danh sách các công cụ như vậy có sẵn trong Bitrix24:

  • Trung tâm liên lạc – trước hết, bạn cần liên hệ với khách hàng tiềm năng của mình. Trong Bitrix24, tất cả các kênh liên lạc có sẵn được nhóm trong phần Trung tâm liên hệ. Tất cả thông tin thu được trong quá trình giao tiếp với khách hàng tiềm năng sẽ tự động được thêm vào CRM.
  • CRM – trong phần CRM, bạn có thể tiếp tục liên lạc với khách hàng của mình, thêm giao dịch mới, tạo hóa đơn, v.v … Tất cả thông tin về khách hàng và lịch sử liên lạc được lưu trữ trong phần này.
  • Tiếp thị CRM – tìm kiếm khách hàng mới là một nhiệm vụ phức tạp đối với bất kỳ doanh nghiệp nào và điều quan trọng là phải làm việc với cơ sở khách hàng của bạn. Trong phần Tiếp thị CRM, bạn có thể chia cơ sở khách hàng của mình thành các phân khúc và bắt đầu các chiến dịch tiếp thị khác nhau cho từng phân khúc.
  • CRM Analytics – sử dụng các báo cáo để tìm ra điểm yếu trong quy trình bán hàng của công ty bạn. Analytics Analytics đánh giá hiệu quả của người quản lý và hiển thị trên giai đoạn giao dịch nào bạn mất khách hàng.

Có yếu tố thứ năm đánh giá hiệu quả của các kênh tiếp thị – Sales Intelligence.

2. Bán hàng thông minh là gì?

Thật khó để tưởng tượng một công ty không chi tiền cho quảng cáo. Một số công ty chi tiền cho bảng quảng cáo, những người khác quảng bá bản thân trên phương tiện truyền thông xã hội. Dù sao, điều quan trọng là phải biết kênh tiếp thị nào hiệu quả hơn và giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Sales Intelligence tính toán số tiền đã được chi cho mỗi nguồn khách hàng tiềm năng và số tiền bạn đã kiếm được từ các khách hàng tiềm năng này.

Các tính năng chính của Sales Intelligence:

  • Giúp bạn hiểu được bao nhiêu tiền dành cho việc thu hút một khách hàng.
  • Bạn có thể thêm thông tin về hiệu quả của từng kênh tiếp thị vào một báo cáo.
  • Giúp bạn quản lý ngân sách tiếp thị.
  • Bạn có thể xem đường dẫn khách đầy đủ.

3. Làm cách nào để định cấu hình Thông minh bán hàng trong Bitrix24?

Sales Intelligence cần được cấu hình ở cả hai phía. Ví dụ: bạn cần định cấu hình Sales Intelligence trong Bitrix24 và trên Facebook.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 233