Cấu hình tường lửa

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Một số tổ chức có thể hạn chế quyền truy cập Internet vì lý do bảo mật. Trong trường hợp này, tường lửa kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi dựa trên các quy tắc bảo mật được xác định trước. Để có thể hoạt động với tài khoản Bitrix24 của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn có các địa chỉ sau được phép trong tường lửa của mình:

 • * .bitrix24.com 
 • * .bitrix24.net (Bitrix24.Network, ủy quyền)

Miền quốc tế: 

 • * .bitrix24.de (Đức)
 • * .bitrix24.es (các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha)
 • * .bitrix24.com.br (các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha)
 • * .bitrix24.cn (Trung Quốc)
 • * .bitrix24.in (Ấn Độ)
 • * .bitrix24.eu (Châu Âu)
 • * .bitrix24.fr (Pháp)
 • * .bitrix24.it (Ý)
 • * .bitrix24.pl (Ba Lan)
 • * .bitrix24.id (Indonesia)
 • * .bitrix24.com.tr (Thổ Nhĩ Kỳ)
 • * .bitrix24.jp (Nhật Bản)
 • * .bitrix24.vn (Việt Nam)

Xin lưu ý rằng các địa chỉ sau cũng nên được phép để cung cấp công việc đồng thời của các dịch vụ như điện thoại, bot, kênh mở, video: 

 • * .bitrix.info 
 • bitrix * .cdnvideo.ru 
 • * .cloudfront.net
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 20