Bắt đầu CRM (CRM Start)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Theo dõi hiệu quả và giao tiếp của nhân viên với khách hàng là yếu tố chính cho sự phát triển của bất cứ công ty nào.

Bạn có thể kết nối các kênh liên lạc mới và theo dõi hiệu quả của nhân viên trong phần Bắt đầu CRM (CRM Start).

Cách làm việc với Bắt đầu CRM báo cáo

Phần trên của báo cáo Bắt đầu CRM (CRM Start) cho thấy hiệu quả của từng kênh truyền thông, cho dù nói đến Email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc các hình thức CRM.

Bạn cũng có thể xem số liệu thống kê khối lượng công việc cho mỗi người quản lý.

Hơn nữa, bạn sẽ tìm thấy khu vực báo cáo phân tích cho bán hàng và khách hàng. Một nhấp vào số trong mỗi cột dẫn đến một trang với một danh sách chi tiết các hồ sơ và thông tin liên quan khác.

Bộ đếm cho tất cả các nhà quản lý được cung cấp ở dưới cùng của trang. Mỗi người trong số họ cho thấy mức độ tham gia của nhân viên trong quá trình bán hàng và hiệu suất tổng thể của họ.

Bạn có thể nhấp vào nút bánh răng để định cấu hình từng tiện ích báo cáo.

Cách thêm báo cáo của riêng bạn

Nhấp vào nút Thêm báo cáo (Add report) để thêm báo cáo mới.

Bạn cần chọn một loại bản ghi CRM sẽ được hiển thị trong báo cáo này và cách báo cáo sẽ được hiển thị. Sau đó định cấu hình các tham số tiện ích đã chọn và báo cáo này sẽ được thêm vào phần Bắt đầu CRM (CRM Start).

Nhận tất cả các thông tin quan trọng về hiệu suất bán hàng và quản lý chưa bao giờ được dễ dàng hơn !

 

Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 40