Chế độ xem danh sách trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong Bitrix24 CRM, tất cả các yếu tố có thể được biểu diễn dưới dạng danh sách. Bạn có thể tùy chỉnh các danh sách này trong một vài cú nhấp chuột.

Cấu hình chế độ xem danh sách

Bạn có thể điều chỉnh chiều rộng cột, thứ tự, số lượng cột, v.v.

Nhấp vào nút bánh răng để chọn các trường mà bạn muốn được hiển thị trong danh sách. Ngoài ra, bạn có thể đổi tên các trường này nếu bạn muốn.

Nếu bạn cần điều chỉnh độ rộng của cột, chỉ cần kéo cạnh của nó. Nếu bạn muốn thay đổi vị trí của cột, chỉ cần kéo nó.

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu bằng cách nhấp vào mũi tên bên cạnh tên cột (mũi tên lên – tăng dần, mũi tên xuống – giảm dần).

Bộ lọc và tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng tùy chọn tìm kiếm để tìm nhanh phần CRM cần thiết. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu nhập tên của yếu tố bạn đang tìm kiếm và Bitrix24 sẽ hiển thị cho bạn kết quả tìm kiếm.

Nhưng đôi khi tùy chọn tìm kiếm không giải quyết được vấn đề. Ví dụ: bạn muốn tìm tất cả các giao dịch với tổng số tiền hơn 10000 đô la cho tháng này. Chỉ cần sử dụng bộ lọc, đặt các điều kiện cần thiết và nhấp Search:

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 15