Bắt đầu

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Nếu bạn chưa quen với Bitrix24, có một số điều bạn có thể thấy hữu ích.

Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ với sự trợ giúp của 8 bước nhỏ sau:

  1.  Truy cập trang web www.bitrix24.com và tạo Bitrix24 mới chỉ sau vài cú nhấp chuột (xem một đoạn video ngắn ở đây).
  2. Hãy bắt đầu với Hồ sơ của bạn. Mở nó để chỉnh sửa và thêm một số chi tiết: tải ảnh lên, thêm vị trí và chi tiết liên lạc của bạn.

3. Đừng cảm thấy cô đơn bên trong Bitrix24 mới của bạn! Mời đồng nghiệp, bạn bè hoặc đối tác kinh doanh vào tài khoản của bạn. Bạn nên biết rằng người dùng được mời có thể chuyển sang ngôn ngữ giao diện khác nếu cần.

4. Đặt cấu trúc công ty của bạn.

5. Tạo tin nhắn chào mừng mới trong Luồng hoạt động cho các đồng nghiệp của bạn mà bạn đã mời vào tài khoản hoặc gửi tin nhắn trò chuyện chào mừng tới tất cả người dùng thông qua trò chuyện chung.

 

6. Xóa hoặc thêm dữ liệu demo. Nếu bạn nghĩ rằng tin nhắn chào mừng mặc định của Bitrix24 là không cần thiết – vui lòng xóa chúng. Bạn cũng có thể:

  • Thêm nhiệm vụ riêng
  • Tạo nhóm làm việc
  • Lên lịch các sự kiện trong lịch công ty
  • Tổ chức thư viện tài liệu chung

7. Đừng quên cấu hình Cài đặt tài khoản chính của bạn.

8. Định cấu hình quyền truy cập vào các tính năng của Bitrix24 mà bạn dự định sử dụng nhiều nhất:

  • Quyền truy cập CRM
  • Quyền truy cập nhóm làm việc.
  • Cấu hình thời gian làm việc

9. Để khám phá tất cả các tính năng mà Bitrix24 phải cung cấp – kích hoạt bản dùng thử 30 ngày miễn phí.

Bây giờ bạn đã gần như thiết lập và sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 146