Thay đổi ngôn ngữ giao diện

You are here:
 • KB Home
 • Thay đổi ngôn ngữ giao diện
Thời gian đọc 1 phút

3.1 Bitrix24 bản Cloud

Mỗi người dùng Bitrix24 có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện Bitrix24 với sự trợ giúp của tab “cờ” bản địa hóa ở cuối tài khoản Bitrix24:

Thay đổi ngôn ngữ giao diện
Thay đổi ngôn ngữ giao diện

Hiện tại, giao diện phiên bản Bitrix24 Cloud có sẵn bằng: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha Brazil, tiếng Pháp, tiếng Ý (beta), tiếng Ba Lan, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung giản thể, tiếng Nhật, tiếng Việt (beta), tiếng Thái (beta), tiếng Hindi ( beta), Indonesia (beta), Malay (beta), Nga, Ukraina.

3.2 Bitrix 24 bản On Premises

Lưu trữ phân phối sản phẩm chính thức:

 • Tiếng Anh, Mỹ (chỉ bao gồm tiếng Anh)
 • Tiếng Đức (bao gồm tiếng Đức và tiếng Anh)
 • Tiếng Nga (bao gồm tiếng Nga và tiếng Anh)

Gói ngôn ngữ bổ sung có sẵn thông qua cập nhật hệ thống:

 • Tây Ban Nha, Mỹ Latinh
 • Bồ Đào Nha, Brazil
 • Pháp, Canada
 • đánh bóng

Gói nội địa hóa được phát triển của đối tác (chi phí bổ sung có thể phải chịu) *:

 • Tiếng Việt
 • Thổ Nhĩ Kỳ
 • Hà Lan
 • Séc
 • Tiếng Slovak
 • Tiếng Bulgaria
 • người Ý
 • và hơn thế nữa

Đối với những ngôn ngữ này và các ngôn ngữ khác cho phiên bản On Premises, vui lòng liên hệ với các đối tác địa phương.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 2529