Thay đổi tên tài khoản Bitrix24 mặc định (địa chỉ) và sử dụng tên miền của riêng bạn

You are here:
  • KB Home
  • Thay đổi tên tài khoản Bitrix24 mặc định (địa chỉ) và sử dụng tên miền của riêng bạn
Thời gian đọc 2 phút

2.1. Thay đổi tên tài khoản Bitrix24 mặc định (địa chỉ)

Khi bạn tạo một tài khoản Bitrix24 mới, nó sẽ tự động được đặt tên ngẫu nhiên (địa chỉ) – ví dụ: b24-n5902fca7a9b82.bitrix24.com. Bạn có thể đổi tên cho tên khác phù hợp hơn với công ty của bạn – ví dụ: mycompany.bitirx24.com. Nếu tên miền được chọn có sẵn và bạn có đăng ký gói Free, Start +, CRM + hoặc Project +, bạn có thể làm điều đó một lần miễn phí.
Để thay đổi tên tài khoản, quản trị viên cần nhấp vào nút bút chì bên cạnh tên công ty.

Thay đổi tên tài khoản Bitrix24 mặc định
Thay đổi tên tài khoản Bitrix24 mặc định

2.2. Sử dụng tên miền riêng

Bạn có thể sử dụng tên miền của riêng bạn cho tài khoản Bitrix24 của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng test.company.com hoặc mycompany.com thay vì mycompany.bitrix24.com .
Tùy chọn này chỉ có sẵn cho các thuê bao gói chuyên nghiệp. Bạn không thể sử dụng tên miền của riêng mình khi dùng thử miễn phí 30 ngày.
Bạn không còn phải mua và gia hạn chứng chỉ SSL cho tên miền của mình. Chứng chỉ hiện được cấp bởi cơ quan chứng nhận Let Encrypt và được tự động gia hạn.
Thực hiện theo các bước sau để sử dụng tên miền của riêng bạn:

  1. Vui lòng chỉ định tên chính xác của tên miền mà bạn muốn được sử dụng làm tên miền Bitrix24 của bạn (ví dụ: my.company.com).
  2. Sau khi bạn đã cung cấp tất cả các thông tin cần thiết, Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 sẽ gửi cho bạn bốn bản ghi “IN NS”. Bạn cần thêm các bản ghi này vào DNS của bạn.
    Chúng tôi chỉ cung cấp loại hồ sơ này. Chúng tôi không cung cấp IP-, CNAME- hoặc bất kỳ loại hồ sơ nào khác. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khi thêm các hồ sơ này, vui lòng liên hệ với công ty đăng ký tên miền của bạn. Nếu công ty đăng ký tên miền của bạn không thể thêm bản ghi NS, bạn cần thay đổi công ty đăng ký tên miền.

2.3. Thay đổi tên tài khoản Bitrix24 tùy chỉnh

Người đăng ký gói Bitrix24 Standard và Professional có thể thay đổi nửa đầu của tên miền cấp 3, ví dụ: từ test .bitrix24.com thành mycompany.bitrix24.com. Nếu bạn là người đăng ký gói Tiêu chuẩn hoặc Chuyên nghiệp của Bitrix24, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ với yêu cầu này (điều duy nhất bạn cần cung cấp trong vé là tên miền cũ và tên bạn muốn có).

Lưu ý:
Có một số tùy chọn sẽ ngừng hoạt động nếu bạn thay đổi tên miền Bitrix24
– Cấu hình mở kênh (bạn sẽ cần ngắt kết nối chúng trước khi thay đổi tên miền và kết nối lại)
– Website widgets
– Biểu mẫu web CRM và trò chuyện trực tuyến.

Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 915