Tuân thủ Bitrix24 và GDPR

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) (EU) 2016/679 là một quy định trong luật pháp EU về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cho tất cả các cá nhân trong Liên minh châu Âu và Khu vực kinh tế châu Âu.

8.1 Thỏa thuận xử lý dữ liệu

Vì Bitrix24 có nhiều khách hàng trong Liên minh Châu Âu, Bitrx24 tuân theo các quy tắc tuân thủ GDPR và duy trì phần GDRP trên trang web. Có bản sao được ký điện tử của Thỏa thuận xử lý dữ liệu và thỏa thuận in. Đây là bản sao của bạn được thỏa thuận.

Bitrx24 cũng cần phải có bản sao và nó được bạn ký điện tử trong cài đặt tài khoản. Thỏa thuận có hiệu lực khi quản trị viên tài khoản Bitrix24 của bạn cung cấp tất cả thông tin cần thiết trong cài đặt tài khoản (phần Tuân thủ GDPR) để lưu giữ hồ sơ của bitrx24.

Mở phần Cài đặt trong menu bên trái> cuộn xuống phần tuân thủ GDPR > đánh dấu Tôi chấp nhận Thỏa thuận xử lý dữ liệu > cung cấp thông tin bắt buộc.

Tuân thủ Bitrix24 và GDPR
Tuân thủ Bitrix24 và GDPR

Lưu ý rằng trong phần này, bạn cũng có thể thu hồi sự đồng ý của bạn để nhận thông báo qua email từ chúng tôi mà bạn đã đồng ý trước đó.

8.2 Lưu trữ dữ liệu trong và ngoài EU

Xin lưu ý rằng GDPR cho phép xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài khu vực EEA khi các biện pháp bảo vệ phù hợp được quy định trong các điều 45-49 GDPR được đáp ứng. Tuy nhiên, Bitrx24 khuyên khách hàng châu Âu sử dụng các tài khoản Bitrix24.eu, Bitrix24.de, Bitrix24.pl, Bitrix.it hoặc Bitrix24.fr để đảm bảo an toàn vì các tài khoản này được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu AWS ở Frankfurt, Đức, đó là hoàn toàn tuân thủ GDPR. Dữ liệu Bitrix24.com, Bitrix24.es và Bitrix24.com.br được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được bảo vệ theo khuôn khổ Bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ, bạn có thể tìm thêm thông tin trong Thỏa thuận xử lý dữ liệu của Bitrx24. Ngoài ra, hãy nhớ rằng người dùng Bitrix24 thương mại có thể gửi trợ giúp yêu cầu chuyển dữ liệu của họ từ trung tâm dữ liệu này sang trung tâm dữ liệu khác (EU sang Mỹ hoặc theo cách khác).

Tuân thủ Bitrix24 và GDPR
Tuân thủ Bitrix24 và GDPR

8.3 Tuân thủ GDPR cho nhân viên và hồ sơ CRM của bạn

Nếu bạn có nhân viên hoặc khách hàng từ Liên minh Châu Âu, họ có những quyền nhất định theo GDPR. Khi sử dụng biểu mẫu web Bitrix24 CRM và tiện ích trò chuyện trực tiếp của Bitrix24, bạn cần kích hoạt tùy chọn yêu cầu đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ với đối tác Bitrix24 trong khu vực của bạn để giúp bạn điều đó. Hoặc ví dụ, nhân viên hoặc khách hàng của bạn có thể yêu cầu bạn cung cấp một bản sao của tất cả dữ liệu cá nhân của họ mà bạn đã thu thập trên chúng trong tài khoản Bitrix24 của bạn. Họ cũng có thể yêu cầu bạn xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của họ. Nếu bạn nhận được các yêu cầu như vậy, bạn có thể sử dụng ứng dụng thị trường GDPR cho nhân viênGDPR cho CRM để tự động thực hiện các yêu cầu này.

Tuân thủ Bitrix24 và GDPR
Tuân thủ Bitrix24 và GDPR
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 59