Tùy chỉnh chủ đề Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút
Trong bài viết này

Bạn có thể cá nhân hóa Bitrix24 của mình bằng hình nền. Chọn một trong những hình ảnh chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn hoặc tải lên tùy chỉnh của bạn.

Cách tùy chỉnh

Nhấp vào menu tùy chọn hồ sơ của bạn và mở Chủ đề. Chọn một trong các chủ đề hiện có (cuộn xuống để biết thêm các chủ đề, bao gồm cả các chủ đề hoạt hình):

Tùy chỉnh chủ đề Bitrix24

hoặc nhấp vào Chủ đề tùy chỉnh để đặt màu nền và màu văn bản tùy chỉnh hoặc tải lên hình nền tùy chỉnh:

Tùy chỉnh chủ đề Bitrix24
Tùy chỉnh chủ đề Bitrix24
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 37